• About admin

  Синагогата във Варна

  by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

  Еврейската община във Варна по своята численост в края на 19 в. се е нареждала на 6-то място в страната. Сефарадската синагога във Варна (1890 г.) е центрична куполна сграда с едноетажна дървена галерия, еклектична по своята стилистика – неокласицизъм с мавританско-готически елементи. Изящните неоготически с ислямски/мавритански транскрипции рамки на отворите на централния вход...

  Read more →

  The Sofia Synagogue

  by  • 11.12.2003 • English • 0 Comments

  The architect Gruenanger interpreted a central cupola space archetype for one of the biggest Sephardi European Synagogues. It was inaugurated in 1909. The plan is very similar to that of Zirkusgase Synagogue in Vienna – a domed octogon inscribed in a square with curved niches in the corners. The Sofia Synagogue is placed at...

  Read more →

  Синагогата в София

  by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

  Пространственият архетип – централно куполно пространство се интерпретира в решението на една от най-големите в Европа сефарадски синагоги – Централната синагога в София. Осветена през 1909 г., тя е проектирана пет години по-рано – 1904 г. от австрийския възпитаник архитект Фридрих Грюнангер. Планът е подобен на виенската синагога Zirkusgasse на Hugo von Wiedenfeld –...

  Read more →

  The Shoumen Synagogue

  by  • 11.12.2003 • English • 0 Comments

  The Shoumen Synagogue was placed on the highest part of the city, very closed to the river. The central space type, that was typical for the Sephardi tradition was characterized with a spatial focus on the centralised aranged platform – teiva. There was a gallery for women that was reached from the entrance hall....

  Read more →

  Синагогата в Шумен

  by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

  Строената около средата на 19 в. сефарадска синагога в Шумен носи стилистичните черти на традиционната местна възрожденска архитектура. Разположена е в най-високата част на града, непосредствено до реката. Синагогата е с централна пространствена композиция, типична за сефарадската традиция, където пространственият акцент се поставя върху централно разположената платформа за четене на свещените книги – teiva....

  Read more →