• About admin

  Щастлива Ханука! Плодотворна, творческа и мирна нова 5762 година за Вас и Вашето семейство!

  by  • 01.01.2001 • Български • 0 Comments

  Щастлива Ханука! Плодотворна, творческа и мирна нова 5762 година за Вас и Вашето семейство! Ако не сте празнували Ханука – Еврейският празник на светлината, може би не знаете много за него. Някои го считат за еврейската Коледа, но такaва съпоставка е погрешна. Понякога те съвпадат по време, но еврейските празници се определят от Еврейския...

  Read more →

  Jewish Architectural Monuments – between Use and Destruction

  by  • 01.12.2000 • English • 0 Comments

  Jewish Architectural Monuments – between Use and Destruction Cultural heritage makes people awareof their common history and common future… Mauritio Carta The hardships which Bulgarian society is facing in the period of transition and restructuring of the economy are a challenge to the preservation of the cultural identity of the towns, as well as...

  Read more →

  ЕВРЕЙСКИТЕ АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ – МЕЖДУ ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗРУХАТА

  by  • 01.12.2000 • Български • 0 Comments

  ЕВРЕЙСКИТЕ АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ – МЕЖДУ ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗРУХАТА Културното наследство създава у хората съзнанието за тяхната обща история и общо бъдеще… Мауруцио Карта Трудностите, които преодолява обществото в периода на преход, в условията на преструктуриране на икономиката, изправят пред предизвикателство запазването на културната идентичност на градовете, на отделни техни части и, в тази връзка,...

  Read more →

  Септември 29, 2000 – Рош-А’Шана Ден на тръбите; Октомври 9, 2000 – Йом-Кипур

  by  • 29.09.2000 • Български • 0 Comments

  Септември 29, 2000 – Рош-А’Шана Ден на тръбите Началото на еврейската Нова 5761 година Започват десетте дни на покаяние, когато Всевишният оценява делата на всеки човек. Откриват се трите вида книги – на праведните, на грешните и на тези, които чрез смирение и молитва могат да постигнат изкуплението и могат да бъдат вписани в...

  Read more →