• Български

  Синагогата в Пазарджик

  by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

  Голямата синагога в Пазарджик е построена през 1850 г. Архитектът Ставри Темелков е едно от най-прочутите имена на Брациговската строителна школа. Архитектурата и декорацията са великолепна илюстрация на местната традиционна архитектура с необарокови черти, характерна за Българското възраждане от средата на 19 в. Това е една симетрична структура с една композиционна ос с посока...

  Read more →

  Синагогата в Бургас

  by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

  В края на 19 в. град Бургас с неговата разнообразна етническа структура и особено благоприятно развитие като голямо пристанище на западното Черноморско крайбрежие се превръща в един отворен космополитен град. Строената през 1906-1910 г. в Бургас синагога е с централна композиция и опростен детайл. Стилистиката на сградата е еклектична с елементи на неокласицизъм, романтизъм...

  Read more →

  Синагогата във Варна

  by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

  Еврейската община във Варна по своята численост в края на 19 в. се е нареждала на 6-то място в страната. Сефарадската синагога във Варна (1890 г.) е центрична куполна сграда с едноетажна дървена галерия, еклектична по своята стилистика – неокласицизъм с мавританско-готически елементи. Изящните неоготически с ислямски/мавритански транскрипции рамки на отворите на централния вход...

  Read more →

  Синагогата в София

  by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

  Пространственият архетип – централно куполно пространство се интерпретира в решението на една от най-големите в Европа сефарадски синагоги – Централната синагога в София. Осветена през 1909 г., тя е проектирана пет години по-рано – 1904 г. от австрийския възпитаник архитект Фридрих Грюнангер. Планът е подобен на виенската синагога Zirkusgasse на Hugo von Wiedenfeld –...

  Read more →

  Синагогата в Шумен

  by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

  Строената около средата на 19 в. сефарадска синагога в Шумен носи стилистичните черти на традиционната местна възрожденска архитектура. Разположена е в най-високата част на града, непосредствено до реката. Синагогата е с централна пространствена композиция, типична за сефарадската традиция, където пространственият акцент се поставя върху централно разположената платформа за четене на свещените книги – teiva....

  Read more →