• Posts Tagged ‘Синагогата във Варна’

    Синагогата във Варна

    by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

    Еврейската община във Варна по своята численост в края на 19 в. се е нареждала на 6-то място в страната. Сефарадската синагога във Варна (1890 г.) е центрична куполна сграда с едноетажна дървена галерия, еклектична по своята стилистика – неокласицизъм с мавританско-готически елементи. Изящните неоготически с ислямски/мавритански транскрипции рамки на отворите на централния вход...

    Read more →