• Posts Tagged ‘Синагогата в Бургас’

    Синагогата в Бургас

    by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

    В края на 19 в. град Бургас с неговата разнообразна етническа структура и особено благоприятно развитие като голямо пристанище на западното Черноморско крайбрежие се превръща в един отворен космополитен град. Строената през 1906-1910 г. в Бургас синагога е с централна композиция и опростен детайл. Стилистиката на сградата е еклектична с елементи на неокласицизъм, романтизъм...

    Read more →