• Posts Tagged ‘Синагогата в Пазарджик’

    Синагогата в Пазарджик

    by  • 11.12.2003 • Български • 0 Comments

    Голямата синагога в Пазарджик е построена през 1850 г. Архитектът Ставри Темелков е едно от най-прочутите имена на Брациговската строителна школа. Архитектурата и декорацията са великолепна илюстрация на местната традиционна архитектура с необарокови черти, характерна за Българското възраждане от средата на 19 в. Това е една симетрична структура с една композиционна ос с посока...

    Read more →