Колектив от изследователи – проф. арх. Рашел Ангелова, арх. Миряна Йорданова и арх. Юлий Фърков поставиха началото на едно задълбочено изследване на синагогите в България, които са в сравнително добро състояние, както и на такива, които съществуват в руини или са известни само по документи. Работата бе частично финансирана от Центъра по архитектурознание при БАН, Memorial Foundation for Jewish Culture, New York; ETH, Zurich; CEU Summer University, Budapest. Специални благодарности дължим на колегите си от Националния институт за паметници на културата и неговия архив, на проф. К. Хайнрих и проф В. Йохслин от Техническия университет в Цюрих, както и на П. Томова, Лили Врангова и
С. Петрова.